Op 1/2/3 april doe ik mee aan de Heemsteedse Kunstbeurs. Sportparklaan 16, 2103 VT Heemstede. Openingstijden vrijdag: 19-22 uur; zaterdag en zondag 11-17 uur.  Ik heb stand 17. Leuk als jullie komen. www.heemsteedsekunstbeurs.nl

Welkom in mijn atelier!

Graag maak ik u deelgenoot van mijn oeuvre en manier van werken.

Aangezien realiteit niet altijd de werkelijkheid verbeeldt, probeer ik, romanticus, met verf-penseel-doek en ezel om "iets" hetgeen niet is wat het lijkt, een ander leven te geven. In sommige gevallen misschien wel een mooier leven.....

Evenals een solerende musicus, is de kunstschilder een solist. Hij werkt alleen en zonder publiek. Het applaus dat hij ongetwijfeld krijgt, komt pas later. Vaak zelfs veel later als hij niet tevreden is met het resultaat en opnieuw aan het werk gaat.

Als autodidact vormen mijn dromen en fantasie de basis van mijn schilderijen en tekeningen.

Mijn werk bevindt zich in particuliere collecties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Schotland, India, Nieuw Zeeland en de Turks en Caicos eilanden.

Voor nadere inlichtingen: mobiel 06 53 88 49 55 of via het contactformulier van deze website.

E-mail: oppa@ziggo.nl

Het beeldrecht van alle op deze website door A.H. OPHOF gemaakte schilderijen en pentekeningen, berust bij Alfred H. OPHOF. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bienvenue sur mon site. Vous y découvrez mes peintures et d'autres activités.  Vous y trouvez également des informations quand et où j'aurai une exposition de mes oeuvres. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, au besoin, vous pourrez me contacter si vous désirez des renseignements supplémentaires, ou si vous voulez acquérir ou faire restaurer un tableau. Vous pouvez également me consulter pour vous aider avec votre collection de l'art. Mes spécialités sont le réalisme, le surrélisme et l'art contemporain.

Pour d'autres renseignements:  Mobile +31 (0)6 53 88 49 55 ou cliquez sur 'Contactformulier.'

E-mail: oppa@ziggo.nl

Le droit à l'image de toutes les peintures présentés sur ce site, appartient à Alfred H. OPHOF. Aucun élément de ce site ne peut être copié et/ou rendu public, au moyen d'imprimé, photocopie, microfilm ou de quelque manière que ce  soit, sans  mon autorisation écrite préalable.

  

  
Facebook