'' This is not my day ''

Formaat: 24 x 30 cm. Olieverf op canvas.

     

Welkom op mijn website. Je vindt hier informatie over mijn tekeningen, schilderijen en andere activiteiten.

In mijn werk wil ik de realiteit op een andere manier benaderen. Ik presenteer de werkelijkheid, maar speel met de dingen door kleur en contrast iets te veranderen waardoor het een eigen identiteit krijgt.

Ik kan ergens lang aan werken tot er een moment is van 'zo is het goed.' Als ik er nog meer aan zou doen wordt het alleen maar slechter. Ik werk dan liever verder aan een andere schilderij.

Ik werk het liefst alleen. Ik kan er niet zo goed tegen als mensen hun opinie geven vóór het werk af is. Daarna kan ik het heel goed hebben en ben ik er blij mee.

Alles wat ik doe komt voort uit dromen. In mijn dromen zie ik al schilderijen voor me, of krijg ik er ideeën over.

Ik ben zelf nooit echt tevreden over wat ik maak, ik denk altijd dat het volgende werk weer beter is. Hoewel, soms vind ik een werk geweldig als ik het net af heb. Maar meestal kan ik pas een tijdje later beoordelen of ik het wel of niet goed vind, als ik er helemaal afstand van heb genomen.

Feedback en waardering voor de kunstenaar zijn belangrijk. Geen reactie krijgen op je werk is zoiets als een publiek dat met één hand applaudisseert. Vandaar dat exposeren van belang is voor elke kunstenaar. Kritiek is goed, het helpt je verder.

Mijn onderwerpen zijn zeer divers. Ik beperk mij niet tot één thema. Ook zie je waar ik exposeer. Je kunt contact met mij opnemen als je informatie wilt, of een schilderij wil laten schoonmaken/restaureren. Een ontwerp doe ik in overleg met de opdrachtgever.

Verder ben ik ook in te huren als adviseur bij de aankoop of het aanleggen van een kunstcollectie; zowel voor hedendaagse-, magische- als surrealistische kunst.

Voor nadere inlichtingen: mobiel 06 53 88 49 55 of via het contactformulier van deze website.

E-mail: oppa@ziggo.nl

Het beeldrecht van alle op deze website door A.H. OPHOF gemaakte schilderijen en pentekeningen, berust bij Alfred H. OPHOF. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bienvenue sur mon site. Vous y découvrez mes peintures et d'autres activités.  Vous y trouvez également des informations quand et où j'aurai une exposition de mes oeuvres. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, au besoin, vous pourrez me contacter si vous désirez des renseignements supplémentaires, ou si vous voulez acquérir ou faire restaurer un tableau. Vous pouvez également me consulter pour  vous aider avec votre collection de l'art. Mes spécialités sont le réalisme, le surrélisme et l'art contemporain.

Pour d'autres renseignements:  Mobile +31 (0)6 53 88 49 55 ou cliquez sur 'Contactformulier.'

E-mail: oppa@ziggo.nl

Le droit à l'image de toutes les peintures présentés sur ce site, appartient à Alfred H. OPHOF. Aucun élément de ce site ne peut être copié et/ou rendu public, au moyen d'imprimé, photocopie, microfilm ou de quelque manière que ce  soit, sans  mon autorisation écrite préalable.

  

  
Facebook